Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında isvegirisim.com web sitesi olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, KVKK başta olmak üzere; ilgili mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına gerekli teknik ve idari tedbirleri eksiksiz şekilde almaktayız. Bu çerçevede, isvegirisim.com web sitesini ziyaret etmeniz ve kullanmanız işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ve onay verdiğinizi göstermektedir.

BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

İnternet sitesinin belirli yerlerinde isvegirisim.com sizden kişisel bilgileriniz de dâhil olmak üzere çeşitli bilgi talebinde bulunabilir ve bilgi toplayabilir. Talep ettiğiniz bilgi ve/veya hizmetlere bağlı olarak bize sağladığınız aşağıdaki kişisel veriler de dahil olmak üzere (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) adınız-soyadınız, e-posta adresiniz ve bize sağladığınız benzeri kişisel bilgileriniz toplanabilir.

Bilinçli olarak sağladığınız bilgilere ek olarak, isvegirisim.com, alan adları, IP adresleri, tarama geçmişi bilgileri, tarayıcı dili, tarayıcı tarih ve ziyaret saati ve kullanım istatistikleri (kullanılan ağ tarayıcıları ve işletim sistemleri) gibi bilgileri toplayabilir. Bu veriler isvegirisim.com web sitesinin işini daha verimli işletmesi ve geliştirmesi amacı ile kullanılır. İsvegirisim.com web sitesi bu bilgileri toplamış olduğu kişisel ve diğer bilgiler ile birleştirebilir. Şüpheye düşmemek adına, bu Gizlilik Politikası, tarafınızdan sağlanan tüm kişisel veriler için geçerlidir.

BİLGİLERİNİZİN TOPLANMA İLKELERİ VE AMAÇLARI

Bilgileriniz (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak toplanmaktadır.

isvegirisim.com web sitesi işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanan bilgilerinizi, sayılanlar sınırlı olmamak üzere; (i) web sitesi ve mobil uygulama üzerinde sunulan hizmetleri geliştirilmek; (ii) veri trafiği bilgilerini kaydetmek; (iii) çevrim içi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerini kayıt altına almak; (iv) kişiselleştirilmiş içerik sağlamak; (v) taleplerinizi işlemek ya da yanıtlamak; (vi) isvegirisim.com web sitesinin içeriğini ve yön bulunabilirliğini geliştirmek; (iv) yeni özellikler, özel etkinlikler ve hizmet teklifleri hakkında bilgi paylaşmak; (v) kullanım kurallarını uygulayabilmek amacı ile kullanabilir.

BİLGİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak, KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

BİLGİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, kullanıcı sözleşmesi, yazılı form, beyan, e-posta, çerezler (cookies), internet işaretçileri veya benzer teknolojiler vasıtasıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanacak ve KVKK ve ilgili mevzuatta işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilecektir. Bu yöntemler ziyaret edilen sayfalar, okunan haberler, okuma süreler gibi değişik türde bilgilerin toplanmasına olanak sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyeniz. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.aboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İsvegirisim.com web sitesi tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda; kişisel verileriniz KVKK 5. Maddesi kapsamında, (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya (iv) açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

BİLGİLERİN KORUNMASI

isvegirisim.com web sitesi kişisel bilgilerinizin kaybolması, yanlış kullanılması ve değiştirilmesini önlemek amacıyla koruma girişimlerinde bulunur. İsvegirisim.com web sitesi kişisel bilgilerinizi korumak için makul ölçüde idari, teknik ve fiziksel önlemler almıştır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini istemeli
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

isvegirisim.com web sitesi, aşağıda yer alan iletişim adresi vasıtasıyla ulaşan taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Gizlilik Politikası’na ilişkin herhangi bir sorunuz, düşünceniz veya öneriniz olması halinde, aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

 • Adres: Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Rezidans B Blok K:4 D:18 Ataşehir,İstanbul
 • Mail Adresi:

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

LİNKLER

İsvegirisim.com web sitesi üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler içerebilir. İsvegirisim.com web sitesi öz konusu internet sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden hiçbir hal ve şartta sorumlu değildir.